Apospory

Diferența dintre Apospory și Apogamy
Diferența esențială dintre aposporie și apogamie este că în aposporie, gametofitul se dezvoltă direct din sporofitul 2n, în timp ce în apogamie, embri...
Care este diferența dintre Apospory și Apogamy
Aposporia este dezvoltarea de 2n gametofite, fără meioză și spori, din celule vegetative sau nereproductive ale sporofitului. În contrast, apogamia es...