Calloc

calloc vs. malloc
Diferența dintre funcția calloc () și malloc () Malloc () va crea un singur bloc de memorie de dimensiunea specificată de utilizator. Funcția Calloc (...