Dischinezie

tipuri de diskinezie
Tipurile comune de diskinezie includ:Dischinezie indusă de levodopa sau Parkinson. Se estimează că 50% dintre persoanele cu boală Parkinson care sunt ...