Oomycetes

Care este diferența dintre omomete și zigomicete
Principala diferență dintre omicete și zigomicete este că omicetele produc gametangie diferențiată în anteridie și oogonie ca rezultat al procesului s...