Capitaţie

Capitație vs. Taxă pentru service
Capitația și taxa pentru servicii (FFS) sunt diferite moduri de plată pentru furnizorii de servicii medicale. În capitulație, medicilor li se plătește...