Deplasare

Diferența dintre distanță și deplasare
distanța este cât de departe a călătorit ceva de un alt obiect, în timp ce deplasarea este cât de departe este ceva de celălalt obiect. Deplasarea est...
Cum se calculează deplasarea
Acest calculator de deplasare găsește deplasarea (distanța parcursă) de către un obiect folosind viteza sa inițială și finală, precum și timpul parcur...
Diferența dintre reacția cu un singur deplasament și cu o dublă deplasare
O reacție de înlocuire simplă înlocuiește un element pentru altul dintr-un compus. ... O reacție cu dublă înlocuire schimbă cationii (sau anionii) a d...