Mile

Kilometru vs. Mile
1.609 kilometri egal cu 1 milă. Kilometrul este o unitate de măsură, la fel ca și mille. Cu toate acestea, o milă este mai lungă decât un kilometru.Câ...